Ny søgning

Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke

Uldum-Langskov Pastorat, Haderslev Stift - Sognepræst (kbf)


Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Uldum-Langskov Pastorat, Hedensted Provsti er ledig til besættelse den 1. oktober 2024.

Til stillingen er knyttet en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embedet og sætter dig nærmere ind i de forskellige arbejdsopgaver, der er for en præst.

I Præsteforeningens medlemsblad kan du læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådet. Her kan du læse om pastoratet og om, hvilke tanker, menighedsrådet gør sig om det ledige embede.

Har du lyst til at læse mere om Uldum-Langskov Pastorat, og hvordan kirkelivet m.v. er i sognene, kan vi anbefale, at du orienterer dig på sognenes hjemmeside:
Link til sognets hjemmeside: www.uldumkirke.dk

Embedsbeskrivelsen kan du også læse på Haderslev Stifts hjemmeside www.haderslevstift.dk

Stillingen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (LBK nr. 864 af 25/6/2013).

Stillingen aflønnes efter løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.

Ud over selve lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten.

Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

Det forudsættes, at ansøgere har kørekort til almindelig bil (B) og er villig til at bruge egen bil i jobbet.

Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet sammen med din ansøgning.

Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, bedes du kontakte både menighedsråd og provst for at aftale et tidspunkt for et besøg og en samtale, inden ansøgningsfristen udløber.

Er det første gang du søger embede, bedes du kontakte biskoppens sekretær for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskop Marianne Christiansen, ligeledes inden menighedsrådet afholder orienteringsmøde.

Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til biskoppen over Haderslev Stift pr. mail til: kmhad@km.dk, og ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

Kontaktoplysninger MR-formand Anne Marie Winther, Uldum-Langskov Sogne
Telefon 29 92 11 14 ∙ E-mail: winther134@gmail.com

Kontaktoplysninger provst Jens Henrik Kristiansen, Hedensted Provsti:
Telefon 24 26 36 43 ∙ E-mail: jehk@km.dk

Kontaktoplysninger Haderslev Stift
Telefon 74 52 20 25∙ E-mail: kmhad@km.dk                

Kontaktoplysninger biskop Marianne Christiansen,
v/bispesekretær Heidi Hinrichsen:
Telefon 73 52 45 84∙ E-mail: hj@km.dk

Der oplyses følgende om embedet:

Sognepræst søges til Uldum Langskov Sogne, Hedensted Provsti. 

 • Vil du sammen med os arbejde for det kristne budskab, fællesskab, imødekommenhed og glæde i kirkelivet?
 • Vil du værdsætte tid til fordybelse i kerneopgaven, som prædiken og kirkelige handlinger?
 • Vil du have dit virke geografisk centralt i naturskønne Østjylland – med landsbyens ro og nærvær samt byens muligheder tæt på?
 • Vil du være en del af et fleksibelt arbejdsfællesskab med engagerede og dygtige kolleger omkring dig?

 

Som præst hos os kan du glæde dig til:

 • To sogne med ét samlet og velfungerende menighedsråd.
 • Vores tradition for godt samarbejde mellem præst, organist og menighedsråd om rammer og indhold.
 • Gensidig sparring og godt samarbejde med præsterne i nabosognene.
 • Et sognehus med gode faciliteter som kontorer, mødelokale og konfirmandstue.
 • Engagerede frivillige som står klar med en hjælpende hånd til kirkens aktiviteter, som er en del af vores fællesskab.
 • At være med til at definere ramme og indhold for en kirke-kulturmedarbejder stilling
 • Et godt samarbejde med skoler, højskole, plejehjem og daginstitutioner.
 • To sogne med et aktivt foreningsliv omkring forsamlingshuse og en lang højskoletradition.

 

 

Vi drømmer om;

 • …at møde dit faglige teologiske engagement
 • …at du kan balancere mellem tradition og fornyelse
 • …at du har lyst til at engagere dig i lokalsamfundet
 • …at du deler vores glæde ved musikken
 • …både kvindelige og mandlige ansøgere

 

 

Lidt om vores sogne ;

Uldum - Langskov Sogne er ét pastorat med én fuldtidsansat præst. Vi har én organist, én kirkesanger, én graver og 3 gravermedhjælpere samt en præstesekretær. 

Der bor 2673 mennesker i vores sogne, og du kan læse meget mere om os her; https://www.hedenstederne.dk/ - læs under ’Lokalområder’ hhv. Uldum og Ølholm.

Vi har to nyrenoverede kirker, http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Vejle_2187-2214.pdf og http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Vejle_2215-2240.pdf, og du kan selvfølgelig læse mere her; https://sogn.dk/uldum - https://sogn.dk/langskov

 

 

 

 Mød os:

Kom med på en køretur – kontakt os for at aftale en tid og få et indtryk af hvorfor vi er så glade for at bo her. 

 

Kontaktpersoner:

Anne Marie Winther – Langskov (formand) tlf. 29 92 11 14

Else Mogensen – Uldum (næstformand) tlf. 20 92 78 17

Connie Nielsen – Langskov (kontaktperson) tlf. 25 67 80 79

 

For nærmere oplysninger om sognenes kirkelige liv, vores aktiviteter, lokalområdet, sognehuset og vores kirker se www.uldumkirke.dk Du kan også finde os på facebook ’Uldum og Langskov kirker’.

LINKS:

Uldum-Langekov Pastorat

Haderslev Stift

 

 Læs Præsteforeningens tjekliste, når du søger embede
Præsteforeningen har udarbejdet en tjekliste med informationer om, hvad du skal være opmærksom på, når du søger præsteembede. Vær især opmærksom på, at din nuværende løn ikke følger automatisk med, hvis du får nyt embede. Især, hvis du overvejer at søge en oa-stilling med boligpligt og en evt. kbf-funktion, anbefales det, at du læser tjeklisten nedenfor, og får rådgivning i sekretariatet
Præsteforeningens tjekliste🕑 Fuldtid  |  Uldum  |  2024-08-12 15:00:00

Ansøg på e-mail

Virksomhed
Haderslev Stift
CVR
50270513
Arbejdssted
Poul M.Møllers Plads 2
7171 Uldum
Ansøgningsfrist
12-08-2024 15:00Retur til søgning