Ny søgning

Den danske Præsteforening

Præsteforeningen er den faglige organisation for præster og teologer.

Præsteforeningen repræsenterer mere end 3500 præster og teologer i folkekirken, i frikirker, på uddannelsesinstitutioner og organisationer med relation til folkekirken.

Medlemmer af Præsteforeningen har adgang til rådgivning og faglig bistand gennem foreningens tillidsrepræsentanter og foreningens sekretariat.

Vi kender vores medlemmer. Vores medarbejdere har specialiseret viden om og erfaring i præsters ansættelses- og arbejdsforhold. Vi kan også rådgive og vejlede teologer, som har ansættelse udenfor folkekirken.

Medlemmer kan henvende sig telefonisk dagligt ml 10-15 på telefon nr. 35 26 05 55 eller på mail på ddp@praesteforening.dk Vi bestræber os på at svare hurtigst muligt og helst inden for et par dage.