Ny søgning

Vælg den bedste løsning til dit stillingsopslag

Præsteforeningen tilbyder maksimal fleksibilitet i stillingsannoncer til favorable priser. Vi har gennem vores medlemsblad, der ugentligt udkommer hver fredag i et oplag på ca. 4.000, heraf til mere end 200 studerende, tæt kontakt til de primære ansøgere til embeder i folkekirken og stillinger rettet mod teologer.

Jobdatabasen Præstejob er den fleksible løsning, hvor man som annoncør hurtigt kan få et stillingsopslag tilgængeligt for alle potentielle ansøgere. Elektroniske stillingsopslag giver vide muligheder for at kombinere tekst, billeder og video.

Vi foretrækker at modtage billeder og logo som jpeg eller png filer, max 1 MB. Tekstfiler modtages i Word. Video sendes i separat mail.

Kontakt Præsteforeningen på ddp@praesteforening.dk eller telefon 35 26 05 55 for at høre nærmere om nedenstående muligheder.

jobMAX

Den mest omfattende og effektive måde at nå potentielle kandidater på

  • Omfatter omtale i et 1/3 side opslag i medlemsbladet Præsten med et billede og logo
  • Fremhævet stillingsopslag på jobdatabase Præstejob med adgang til video, fotosuite, logo mm.
  • Omtale på LinkedIn Præstejob
  • Pris: 4.995 kr. ex. moms.

jobDIGITAL

Prisvenlig og fleksibel online rekruttering

  • Inkluderer et standardopslag på jobdatabasen Præstejob
  • Adgang til video, fotosuite, logo mm.
  • Pris: 2.995 ex. moms.

jobSTUD

Online annoncering overfor studerende og praktikanter

  • Pris 0 kr.

Genopslag

 jobMAX eller jobDigital til 1.495 kr. ex moms.

Trykte annoncer

Priser for øvrige annonceformater i medlemsbladet Præsten fremgår af Præsteforeningens hjemmeside.

Trykte annoncer kan kombineres med online annoncering på jobdatasen til den pris, der gælder for de pågældende tilbud.Adgang til indtastning for stifter

En række stifter har efter aftale med sekretariatet mulighed for at få adgang til systemet.

Benyt Selvbetjenings knap nedenfor.

Kontakt Præsteforeningens sekretariat for aftale og brugsvilkår.

Hent vejledning til egen indtastning for stifter her

Kontakt sekretariatet for hjælp på ddp@praesteforening.dk